Wat is…?

Wat is de Cyberwerkplaats?

De Cyberwerkplaats is een

  • privaat,
  • non-profit en
  • collegegeld-vrij initiatief

    De werkplaats heeft geen docenten in dienst, geeft geen geaccordeerde diploma’s uit en heeft de uitdrukkelijke wens (op termijn) 24/7 toegankelijk te zijn.

De trainingen / lessen die in de werkplaats worden gegeven zijn geïnspireerd op moderne lesmethoden zoals peer-to-peer pedagogy en project-based learning.

Doel van de Cyberwerkplaats?
Aantrekken en betrekken van jonge talenten die buiten bestaande schoolsystemen (dreigen te) vallen zoals schoolverlaters en gamers.

Daarnaast staan de deuren ook open voor VMBO/ROC-studenten (die praktijkervaring in hun opleidingen missen).  Het huidige tekort in cybersecurity-expertise op de arbeidsmarkt helpen verkleinen en kwetsbare jongeren veelgevraagde 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen.

Uitgangspunt
Wereldwijd worstelen bedrijven en overheden met het aantrekken van jonge talentvolle cybersecuritymedewerkers. Een rondje langs het werkveld leert dat dit enerzijds wordt veroorzaakt door een gebrek aan bekwame werkzoekenden (de talentenpool is klein) en anderzijds doordat (potentiële) werkgevers zoeken op de verkeerde plek(ken).

Wat valt op?
In de huidige probleemaanpak vallen de volgende zaken op:

  • Het vergroten van cybersecurity talent is een a-typische tak van sport. Het domein kenmerkt zich door een sterke autodidactische en zelfs rebelse (hackers) community die niet bereikt lijkt te worden.
  • Huidige (onderwijs)initiatieven gericht op het vergroten van de cybersecuritypool focussen (te veel) op het opstellen van profielen en hebben te weinig aandacht voor de praktijk/cybersecurity als ambacht.
  • Bestaande initiatieven vaak gericht zijn op het betrekken van hoog opgeleiden, het liefst met een technische of IT-achtergrond. Als gevolg van deze eenzijdige focus worden potentiële talenten zoals laaggeschoolden of MBO’ers (onbewust) buitengesloten.

Dus…?

… er is behoefte aan:
een vernieuwde aanpak zodat organisaties jonge talenten
en
de geschikte cybersecurityspecialisten van morgen kunnen vinden.

Kortom: de Cyberwerkplaats!